O Nadaci Arbor vitae

Nadace Arbor vitae byla zřízena za účelem podpory současného umění, podpory etnických umění, podpory vydávání literatury k umění se vážící, podpory tvorby audiovizuálních nosičů a dokumentárních filmů, pořádání výstav a přehlídek tvorby, podpory domácích a zahraničních stipendistů v jednotlivých uměleckých oborech.

Správní rada

  • Bc. Marie Tomášková, předseda správní rady
  • RNDr. Petr Mužák
  • Mgr. Marcel Řimák
  • Ladislav Nagy
  • Mgr. Antonín Herudek

Dozorčí rada

  • Hana Hejnicová, předseda dozorčí rady
  • Ing. Stanislav Dvořák
  • Mgr. Iveta Hofová