Kontakt

Jakékoliv dotazy či připomínky zasílejte na adresu

info@nadacearborvitae.cz 

Správní radu a její členy je možné oslovit na adrese sídla

Nezabudnická 104
252 30 Řevnice
tel.: + 420 777 009 137

nebo na korespondenční adrese

Obrovského 402/11
141 00 Praha 4