Grantové programy 2013

Nadace Arbor vitae vypisuje v roce 2013 otevřené grantové programy z výnosů finančních prostředků z NIF:

Grantový okruh č. 1 – Nekulturní venkov?!

Podpora kulturních akcí v obcích do 500 obyvatel.

Z grantového okruhu bude podporováno

 • kulturní projekty směřující k uchovávání a rozvíjení tradic českého venkova
 • vydávání původních pověstí daného kraje, území, místa
 • záchrana „malých věcí v krajině“, kapliček, smírčích sloupů, stromů..., spoluutvářejících genia loci celku

Z grantového okruhu nebude podporováno

 • kulturní projekty obcí nad 500 obyvatel 
 • jednorázové akce jako festivaly moderní hudby, zájezdová představení, krátkodobé výstavy

Upřednostňovány budou následující projekty

 • projekty, u kterých žadatel prokáže dlouhodobou a úspěšnou praxi v dané oblasti
 • projekty, které budou mít alespoň 50% finančních prostředků ze zajištěných zdrojů

Termín pro podání žádosti je 31. říjen 2013.

Grantový okruh č. 2 – In lustro trahere znamená na světlo přivésti aneb ilustrace jako nasvícení textu

Podpora vydávání knih spojujících obraz a slovo.

Z grantového okruhu bude podporováno

 • vznik originálních ilustrací k textům vymykajícím se svou kvalitou
 • vytváření předpokladů pro vznik ilustrovaných autorských knih vycházejících v limitovaném nákladu
 • uspořádání výstav ilustrací, samostatných i skupinových, vzniklých v horizontu posledních dvou let

Z grantového okruhu nebude podporováno

 • vydávání knih s převzatými ilustracemi
 • výroba (tisk a vazba) komerčních titulů

Upřednostňovány budou následující projekty:

 • projekty vysoké umělecké úrovně, doložené písemnými vyjádřeními odborníků na tuto oblast tvorby
 • projekty, které budou mít alespoň 50 % finančních prostředků ze zajištěných zdrojů

Termín pro podání žádosti: 31. říjen 2013